Cây dược liệu Mắc Khén(hay cây Sẻn hôi, Hoàng mộc hôi, Cóc hôi, Vàng me) tên Tiếng Anh Zanthoxylum rhetsa
Permalink
3 Loại Gia Vị Tây Bắc “linh hồn” của ẩm thực Tây Bắc
Permalink

3 Loại Gia Vị Tây Bắc “linh hồn” của ẩm thực Tây Bắc

Gia Vị Tây Bắc | Gia Vị của Núi Rừng ​Người ta thường nói món…

Continue Reading →

Thịt bò thịt lợn băm hấp mắc khén hạt dổi rừng
Permalink

Thịt bò thịt lợn băm hấp mắc khén hạt dổi rừng

Hôm nay bếp Dienbienfood có món Thịt bò băm hấp!!! mời các bạn cùng vào…

Continue Reading →

Hạt Mắc Khén Rừng và Hạt Dổi Rừng – Gia vị “Độc” núi rừng Tây Bắc cần phải có trong bếp ăn nhà bạn
Permalink
9.8