Ngoài ra, Quý khách cũng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản sau:

Ngân hàng Liên Việt Post Bank:

Tên Tài khoản : Phạm Ngọc Sơn

Số TK: 047727390001 Liên Việt Post Bank Tỉnh Điện Biên

( Nội dung ck: Mã đơn hàng-Tên-Sản Phẩm) 

Ngân hàng BIDV:

Tên Tài khoản : Phạm Ngọc Sơn

Số TK: 22010000515491 BIDV Thăng Long, Hà Nội

(Nội dung ck: Mã đơn hàng-Tên-Sản Phẩm)