Ngoài ra, Quý khách cũng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản sau:

vietcombankNgân hàng VIETCOMBANK:

Tên Tài khoản : Phạm Ngọc Sơn

Số TK: 0451001790733 Vietcombank Thành Công, Đống Đa, Hà Nội

( Nội dung ck: Mã đơn hàng-Tên-Sản Phẩm) 

 

bidvbank-icon

Ngân hàng BIDV:

Tên Tài khoản : Phạm Ngọc Sơn

Số TK: 22010000515491 BIDV Thăng Long, Hà Nội

(Nội dung ck: Mã đơn hàng-Tên-Sản Phẩm)

 

Agribank_Logo

Ngân hàng AGRIBANK:

Tên Tài khoản : Phạm Ngọc Sơn

Số TK: 1500216544681

(Nội dung ck: Mã đơn hàng-Tên-Sản Phẩm)