GIỐNG LÚA NGÔ ĐẬU ĐỖ

GIỐNG LÚA TÁM THƠM (BTS7)

180.000đ/ 10kg

GIỐNG LÚA SÉNG CÙ

250.000đ / 10kg

GIỐNG LÚA NẾP 97

180.000đ / 10kg

GIỐNG LÚA IR64

180.000đ / 10kg

GIỐNG NGÔ NẾP HN90

nam-linh-chi

180.000đ / kg

GIỐNG NGÔ LVN092

75.000đ / Kg

GIỐNG NGÔ 510

115.000 / Kg

GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT84

35.000đ / kg

GẠO NGON ĐIỆN BIÊN

Gạo Tám Thơm Điện Biên

Dienbienseed

300.000đ / kg

Gạo Séng Cù Điện Biên

Dienbienseed

Giá cũ: 400.000đ/10Kg

350.000đ / 10Kg

Gạo Nếp Nương Điện Biên

Dienbienseed

Giá cũ: 500.000đ/10Kg

450.000đ / 10Kg

Gạo Lứt Đỏ Dẻo Nếp Nương Điện Biên (Huyết Rồng)

Dienbienseed.

Giá cũ: 550.000đ/10Kg

500.000đ / 10Kg

Gạo Nếp 97 Điện Biên

Dienbienseed.

250.000đ / 10Kg

Gạo IR64

Dienbienseed

250.000đ/10Kg

Gạo Lứt Séng Cù Điện Biên

Dienbienseed

Giá cũ: 450.000đ/10Kg

400.000đ / 10Kg

Gạo Lứt Tám Thơm Điện Biên

Dienbienseed

Giá cũ: 400.000đ/10Kg

350.000đ / 10Kg

Gạo Lứt IR64 Điện Biên

Dienbienseed.

$12 / month

Gạo Điện Biên

Dienbienseed.

$12 / month