CHÈ TUYẾT SHAN TỦA CHÙA

Trà Cổ Đặc Biệt

​Sản xuất tại Cty CP Giống Điện Biên,

Che shan tuyet

​Trọng lượng: 100g

Giá cũ: 3.200.000đ / Kg
3.000.000đ / Kg

Liên hệ

Trà Tuyết Shan Cổ Thụ

​Sản xuất tại Cty CP Giống Điện Biên,

Che shan tuyet 200g

​Trọng lượng: 200g

Giá cũ: 1.100.000đ / Kg
1.050.000đ / Kg

Chè Shan Tủa Chùa

​Sản xuất tại Cty CP Giống Điện Biên,

Che shan tuyet

​Trọng lượng: 200g

400.000đ /Kg

chè shan tuyết