NẤM ĂN & NẤM DƯỢC LIỆU TƯƠI

NẤM SÒ TƯƠI

MƯỜNG FARM

60.000đ/ kg

NẤM MỘC NHĨ TƯƠI

MƯỜNG FARM

50.000đ / kg

NẤM RƠM TƯƠI

MƯỜNG FARM

​Giá cũ 180.000đ / 1kg

150.000đ / 1kg

NẤM HOÀNG ĐẾ MILKY TƯƠI

MƯỜNG FARM

250.000đ / kg

NẤM LINH CHI TƯƠI

MƯỜNG FARM

nam-linh-chi

450.000đ / kg

NẤM CHÂN DÀI TƯƠI

MƯỜNG FARM

200.000đ / kg

NẤM HƯƠNG TƯƠI

MƯỜNG FARM

200.000 / kg

NẤM KIM CHÂM

MƯỜNG FARM

200.000đ / kg

COMBO LẨU NẤM

COMBO NẤM 1

150.000đ/ set

COMBO NẤM 2

150.000đ / set

COMBO NẤM 3

150.000đ / set

COMBO NẤM 4

150.000đ / set

NẤM ĂN & NẤM DƯỢC LIỆU KHÔ

NẤM MỘC NHĨ KHÔ

MƯỜNG FARM

000.000đ/ kg

NẤM LINH CHI KHÔ

MƯỜNG FARM

nam-linh-chi

000.000đ / kg

NẤM RƠM KHÔ

MƯỜNG FARM

000.000đ / 100 cái

NẤM HƯƠNG KHÔ

Ms Tan's Kitchen

000.000đ / kg

NẤM SÒ KHÔ

MƯỜNG FARM

000.000đ / cái

BÀO TỬ NẤM LINH CHI

MƯỜNG FARM

000.000đ / cái

NẤM LINH CHI THÁI LÁT

MƯỜNG FARM

000.000 / cái

MƯỜNG FARM

MƯỜNG FARM

000.000đ / kg