Lá Mắc Mật Khô 1kg

280,000 250,000

Chuyên cung cấp  móc mật tươi lạng sơn . Gia vị quya heo , vịt trọn bộ, các đặc sản đông tây bắc