CHÈ TUYẾT SHAN TỦA CHÙA

80,000 70,000

Chè được trồng từ hạt của cây cổ thụ từ những năm 80 của thế kỷ trước.