Giống lúa Séng Cù 250.000đ/kg

300,000 250,000

2 . Thời vụ:

– Vụ Xuân: gieo từ 10/ 2 – 25/ 2. Tuổi mạ 25 – 30 ngày ( đối với vùng thấp )

– Vụ Mùa: gieo từ  20/ 6 – 10/ 7. Tuổi mạ 18 – 22 ngày

–  Chân ruộng một vụ ( vùng cao ):  Gieo từ 20 – 25/ 5

3. Ngâm ủ:

Ngâm ủ giống lúa Séng Cù như các giống lúa thuần khác thời gian ngâm 40 – 48h, trong thời gia ngâm tiến hành thay nước 5-6h thay nước 1 lần. Khi hạt giống hút no nước đem rửa giống, đãi sạch để ráo, tiến hành ủ ở nhiệt độ 20-300C , khi hạt giống nảy mầm dài bằng 1/3 – 1/2 chiều dài hạt thóc thì đi gieo.

Chú ý: Nếu sử dụng giống lúa liền vụ cần phải có biện pháp xử lý phá ngủ, kích thích tăng sức nẩy mầm bằng một số biện pháp kỹ thuật ngâm ủ như: Lấy 0,5 đến 1 kg Supe lân pha với 10 lít nước, khuấy đều để lắng cặn, sau gạn lấy nước trong ngâm với 10 kg thóc giống trong thời gian 12 đến 24 giờ, sau đó vớt ra đãi chua rồi ngâm tiếp bằng nước sạch. Thời gian ngâm từ lúc bắt đầu xử lý phá ngủ đến khi hạt thóc no nước phải đạt từ 48 – 72 giờ.

4. Gieo mạ và cấy:

– Khi mộng mạ nứt nanh tiến hành gieo, hạt gieo đều, thưa.

– Cấy khi mạ đư­ợc 5,0-5,5 lá ( tuỳ thuộc vào thời vụ), cấy 2 – 3 dảnh, mật độ 40 – 45 khóm/ m2

5. Phân bón ( cho 1 sào bắc bộ) : 300 – 350 phân chuồng, 15-20kg phân lân supe, 7-8kg đạm urê, 5-6kg kali.

– Cách bón:

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng, phân lân + 40%  Đạm urê + 30% kg Kali

+ Bón thúc lần 1 (Sau khi cấy 7 ngày)  40%  Đạm urê + 40% kg Kali

+ Bón thúc lần 2 ( Bón đón đòng) : Bón 20% Đạm urê +  30% kg Kali

6. Quản lý đồng ruộng:

– Điều tiết n­ước :  Sau bón thúc lần 2 kết hợp làm cỏ sục bùn cần tiến hành rút cạn n­ước 7 – 10 ngày, sau đó cho n­ước vào ruộng và giữ nư­ớc trong suốt quá trình lúa làm đòng đến trỗ.

– Kiểm tra đồng ruộng th­ường xuyên để phòng trừ sâu bệnh kịp thời theo dự báo của cơ quan BVTV tại địa phư­ơng. Đặc biệt chú ý bệnh đạo ôn phát sinh giai đoạn đẻ nhánh và trổ bông.