Giống Ngô LVN092 75.000đ/kg

80,000 75,000

Thời vụ

­ Vụ Xuân gieo từ  20/1 – 20/2

­  Vụ Thu Đông gieo từ 15/8 – 5/9

Mật độ và khoảng cách

–  Đảm bảo mật độ: 6,7 – 6,0 vạn cây/ha; 1 cây/hốc;

–  Khoảng cách gieo: 70x(22-25)cm/cây hoặc 75x(18-20) cm/cây nếu gieo bằng máy.

– Lượng giống: 20kg/ha

Danh mục: Từ khóa: