Queen Room ( 2 phòng)

500,000 350,000

Loại phòng Số lượng Diện tích Giá công bố (VND)  Giường Ghi chú
Phòng Queen 19 20-25 m2 500.000 VND 1 giường đôi Giá phòng có thể thay đổi tùy vào thời