LÃO TRÀ CỔ THỤ

160,000 120,000

Chè được thu hái từ cây chè cổ thụ trên 200 năm tuổi, chế biến thủ công,