LÃO TRÀ CỔ THỤ 1.200.000đ/kg

1,600,000 1,200,000

Chè được thu hái từ cây chè cổ thụ trên 200 năm tuổi, chế biến thủ công,