Giống Lúa IR64 180.000đ/kg

200,000 180,000

Đặc tính giống lúa IR64 (OM 89)

Thời gian sinh trưởng: 95-105 ngày

Chiều cao cây: 100-105 cm.

Hình dáng: Giống có hình dáng hình dạng đẹp cứng cây, thích hợp thâm canh

Khả năng chông chịu:

– Khả năng thích nghi rộng, năng xuất cao, ổn định, thích hợp canh tác trong vụ đông xuân hơn vụ hè thu.
– Kháng đạo ôn, hơi nhiễm rầy nâu
Chất lượng bông hạt:

– Khả năng đẻ nhánh 250-450 bông/m2
– Số hạt chắc / bông: 85-100
– Phẩm chất gạo tốt, hạt dài
– Đây là giống lúa chất lượng cao, ổn định trong thị trường trong nước và xuất khẩu.

Năng suất: 7-8 tấn/ha